Phùng tộc thi vị

      PHÙNG TỘC THIÊN THU PHÚC LỘC TRƯỜNG -  TỔ ĐƯỜNG BÁCH THẾ HƯƠNG HOA TẠI

PHÙNG TỘC THI VỊ

 

Công đức cao thâm ngã tổ tiên

Thư hương tự sự phả lưu truyền

Phụ sự nhân nghĩa thùy ư hậu

Trung hiếu thanh danh ngưỡng tại tiền

Hộ quốc an dân văn vũ tuấn

Tề dân cứu thế dược phù tiên

Hữu sinh khí phách tồn thiên địa

Chi phái hoành hồi tổng phát nguyên

                                                                                                                                                                                                                Thơ Vịnh của cụ Phùng Đức Hậu

 ĐỜI THỨ 14 PHỤNG ĐỀ (1952)

 

GN (Sưu tầm)


Điện thoại liên hệ:0943.986.986