Vùng nguyên liệu sạch của Đông y Thọ Xuân Đường

Vùng nguyên liệu sạch của Đông y Thọ Xuân Đường nơi cung cấp dược liệu sạch cho Đông Y Thọ Xuân Đường.

VÙNG NGUYÊN LIỆU SẠCH CỦA ĐÔNG Y THỌ XUÂN ĐƯỜNG 

 

 Vùng nguyên liệu sạch của Đông y Thọ Xuấn Đường, vung nguyen lieu sach của Dong y Tho Xuan Duong

Lương y Phùng Tuấn Giang thăm nom một vườn cây mới trồng tại vùng núi Ba Vì.

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

Hình ảnh vườn thuốc của đông y Thọ Xuân Đường

Vùng nguyên liệu sạch của Đông y Thọ Xuấn Đường, vung nguyen lieu sach của Dong y Tho Xuan Duong 

 

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 

Các cây thuốc được quy hoạch và chăm sóc rất kỹ lưỡng  

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

Được chăm sóc một cách tự nhiên và không dùng thuốc bảo vệ thực vật. 

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 

dược liệu sạch, duoc lieu sach, 

 

Vùng trồng nguyên liệu sạch của Thọ Xuân Đường

 

  dược liệu sạch, duoc lieu sach,

Lương y Phùng Tuấn Giang cùng một số người bạn đến thăm vùng nguyên liệu sạch làm thuốc của Thọ Xuân Đường 

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 

Lương y Phùng Tuấn Giang cùng Thầy Đào Kim Long và mọi người tham quan vườn thuốc  

Lương y Phùng Tuấn Giang bên vườn sâm ngọc linh trồng

Tiến sĩ Lương y Phùng Tuấn Giang bên vườn Sâm Ngọc Linh trồng

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 

Cùng nhân công thu hoạch củ, rễ cây thuốc  

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 Vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh của Đông y Thọ Xuân Đường tại núi Ngok Linh - Kontum. 

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

 

Khu sâm Ngọc Linh  

dược liệu sạch, duoc lieu sach,

Cây sâm Ngọc Linh 5 năm tuổi

 


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986