Đối tượng ưu tiên giảm giá hoặc miễn phí tại Thọ Xuân Đường

Đối tượng ưu tiên giảm giá hoặc miễn phí tại Thọ Xuân Đường

 

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN GIẢM GIÁ HOẶC MIỄN PHÍ

TẠI THỌ XUÂN ĐƯỜNG

A. ĐỐI TƯỢNG GIẢM GIÁ

- Người trên 90 tuổi giảm giá 10% trên 100 tuổi giảm giá 15%

- Người già không nơi nương tựa : giảm giá 15%

- Nhà tu hành : giảm giá 10%

- Hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn : giảm giá 10-15%

- Trẻ em tàn tật cơ nhỡ, mắc bệnh khó chữa : giảm giá 10-15%

- Gia đình chính sách : giảm giá 10%

- Sinh viên nghèo vượt khó : giảm giá 10-15%

- Người công tác trong ngành y : giảm giá 10%

- Bệnh nhân dùng thuốc từ 5 đợt trở lên giảm giá 10%

- Họ Phùng: giảm giá 10%

B. ĐỐI TƯỢNG MIỄN PHÍ

- Bệnh nhân có hoàn cảnh rất đặc biệt, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có nhiều công lao với đất nước (Những trường hợp này phải có sự đồng ý của giám đốc Thọ Xuân Đường)

Chú ý : 

+ Người bệnh cần mang theo các giấy tờ liên quan để chứng minh là những đối tượng được ưu tiên 

+ Ngày 27/7 : tất cả bệnh nhân đều được giảm giá 15%

 

 


Điện thoại liên hệ:0943.986.986