Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đừng coi thường tác hại của sóng điện từ
Khoa học kĩ thuật phát triển, xung quanh con người có vô vàn máy móc như máy tính, tivi, điện thoại di động vì vậy các trạm thu phát sóng wifi, sóng ...