Đài truyền hình nhân dân: Lương y Phùng Tuấn Giang người mang Nam y vươn tầm thế giới.