Phỏng vấn Lương y Phùng Tuấn Giang về những rủi ro từ tắm trắng da trong chương trình Tư vấn sức khỏe mỗi ngày