Tiến sĩ-Lương y Phùng Tuấn Giang tư vấn phương pháp ăn uống chữa bệnh - Chương trình chuyên gia của bạn trên Vov1